Nisula Forest Oy

Nisula Forest Oy är beläget i Halli i Jämsä. Det är ett företag som är specialiserat på konstruktion, produktutveckling och tillverkning av skördarmaskinen för gallring, skördaraggregat, energigripar samt övrig skogsutrustning och -anordningar.

Nisula Forest Oy grundades 1978 och verksamheten var då maskinell skogsavverkning. För entreprenader använde man som mest tio egna skogsmaskiner, och efter hand har verksamheten övergått till tillverkning av maskiner.

Praktisk erfarenhet som stödjer produktutvecklingen och planeringen har alltså ackumulerats under flera tiotals år. Vi har utvecklat skogsmaskiner och tilläggsutrustning för dem alltsedan företaget startades. Den första skotaren tillverkades för eget bruk år 1978, svansprocessorn tillverkades år 1981 och gripprocessorn 1984. Samarbetet med andra maskintillverkare år 1986, när HN125-motorkragen tog fram åt Ponsse. Senare konstruerades och tillverkades prototyper av H53- och H73-skördaraggregaten.

Vid millenniumskiftet inleddes samarbetet med Partek Forest. Kombinationsgriparna, konstruerade av Nisula, och med deras starka erfarenhet av kombinationsmaskiner skapade en god grund för samarbete. Resultatet av detta blev att Nisula tillverkade skördaraggregat och kombinationsgripar för Valmet-skogsmaskinerna under flera års tid.

Uppbyggnaden av det egna återförsäljarnätverket började år 2005.

Historik

I Halli i Jämsä började företagets historik med skotaren som tillverkades för montering på Valmets grävmaskin som underrede. Ali och Seppo Nisula byggde en egen maskin för skotning av skogshuggna träd år 1978.

Några år senare utvecklade de en processor för slutavverkning. År 1987 övergick Nisulas till köpta maskiner genom att skaffa det första skördaraggregatet som Ponsse hade tillverkat. Därmed inleddes det mer än tio år långa samarbetet med Ponsse. Till exempel planeringen och tillverkningen av Ponsse H53- och H73-griparna utfördes hos Nisula.

Efter Ponsse-samarbetet inleddes ett starkt samarbete med Partek. Nisula tillverkade skördaraggregat för Valmets skogsmaskiner och deltog i aktivt i utvecklingsarbetet av Combi-maskinen.

Nisula utförde skogsentreprenader med tio maskiner som mest, men till följd av många tillfälligheter övergav företaget entreprenaderna helt år 2010.

Nisula idag

Idag är Nisula ett starkt industriföretag, vars huvudprodukter består av energi-, skördar- och kombinationsgripar samt av parallellgripar. Det kostnadseffektiva gallringsskördaraggregatet N5 lanserades år 2013. Till kärnverksamheten hör även utrustning av skotare, skogsutrustning av traktorer samt utveckling av skogsutrustning för larvbandsförsedda underredesgrävmaskiner. Vi vill erbjuda kunderna kostnadseffektiva och till sina egenskaper unika alternativ för gallringsskördning samt för specialobjekt, där det har visat sig vara svårt att nå ekonomisk lönsamhet med ”mainstream universalmaskiner”.

De förnyade produktionsutrymmena i Halli i Jämsä erbjuder goda möjligheter till utveckling av verksamheten även i framtiden. Företagets strategi för framtiden är utvecklingen av kostnadseffektivare produkter och nya alternativ för gallringsskördningar, med vilka kunderna når framgång. Produktivitet, funktionalitet och låga driftkostnader garanterar ett bra resultat från gallringarna, inte med hjälp av hästkrafter eller överstora pumpar. Det vet vi av erfarenhet.

Värden

Ansvarsfullhet gentemot kunder och anställda.

Nisula Forest är en pålitlig partner för sina kunder och anställda, en partner som känner sitt ansvar. Vi ser till att våra anställda trivs med sitt arbete och utvecklas som anställda. Samtliga Nisulas anställda ansvarar i sin egen roll för att kunden får en högklassig Nisula-produkt för det investerade kapitalet.

 

Initiativtagande, självständig arbetsgemenskap, inom vilken man arbetar som ett team.

En glad arbetsatmosfär och ett öppet verksamhetssätt skapar en arbetsgemenskap, där den anställda trivs. I Nisula-teamet spelar varje anställd en lika viktig roll, för att slutprodukten som levereras till kunden ska vara den bästa möjliga. Vi vinner som ett team, vi förlorar som ett team

Människonära samarbete.

Vår viktigaste samarbetspartner är kunden och förståelsen för kundens behov. Ett flexibelt samarbete, sunt förnuft och ett människonära beslutsfattande är för oss viktiga faktorer.

 

Äkta engagemang.

Nisula Forest är en föregångare när det gäller tillverkning av högklassiga, innovativa och kostnadseffektiva skogsutrustningar för gallringar. Kundens framgång är viktig för oss. Genom egen praktisk erfarenhet, engagemang och tätt samarbete tillverkar vi en högklassig Nisula-produkt för kunden.

 

Nisulas personal

Erfarenhet från praktiskt arbete och säkerhet samt ungdomens iver och viljan att utvecklas. Med dessa ord kan man beskriva Nisula-teamet, som betjänar dig. Varje anställd garanterar i sin egen arbetsfas genom noggrant arbete, att du får en högklassig Nisula-produkt till din användning.

Samarbetspartners

Toyota Gazoo Racing WRT

Som ett resultat av Nisula Forest Oy:s och Toyota Gazoo Racing WRT:s samarbetsavtal kommer Nisula att fortsätta marknadsföra och bygga varumärket genom Rally VM-serien. Man fortsätter även det långa samarbetet med stallets testförare Juho Hänninen.

”Genom samarbetet med Juho år 2017 kunde vi erbjuda både återförsäljare och samarbetspartner unika upplevelser från rallyvärlden. Samarbetet med teamet som leds av Tommi Mäkynen fungerade mycket smidigt. Nisula som varumärke tog också stora steg framåt, berättar Kalle Mattsson från Nisula.

”Om man vill gå framåt i företagsvärlden måste man, förutom att erbjuda kvalitetsprodukter, även bygga upp varumärket. Det sponsringsavtal som man nu undertecknat med Toyotas fabriksteam ger oss en fantastisk möjlighet att fortsätta varumärkesbyggandet. Vi har även möjlighet att erbjuda unika upplevelser och erfarenheter till våra samarbetsföretag. Ett team som består av professionella personer är också det bästa exemplet på vad uppnående av mål innebär i praktiken. Det är fint att kunna visa den här framgångshistorien till våra egna samarbetspartner. Det här kommer säkert att ge nya idéer till det egna dagliga arbetet”, fortsätter Mattsson

Juho Hänninen

Juho har under sin fantastiska karriär vunnit praktiskt taget allt som går att vinna, förutom världsmästerskapet i rally med en WRC-bil. Med Skoda S2000 vann han IRC-mästerskapet år 2010. År 2011 vann han världsmästerskapet i SWRC-klassen och Europamästerskapet år 2012. År 2011 valdes Juho till årets finska motorsportutövare. Idag kör Juho i VM-serien under Tommi Mäkinens ledning i Toyota Gazoo Racing WRC-teamet.

”Framgång kräver alltid gott samarbete, goda samarbetspartners och laganda, såväl i affärslivet som i sportens värld”, berättar Kalle Mattsson från Nisula Forest Oy. Juhos starka bakgrund inom jordbruks- och skogssektorn skapar en god grund för samarbete.

Satu Aarnio

Satu tar hand om kunderna på mässorna och ser till att infodisken fungerar. Satu deltar också aktivt i Nisulas dealer-evenemang samt leder Collection-fotograferingarna.