Nisula Bromslänkar

Med hjälp av Nisula-bromslänken ökar arbetseffektiviteten, och arbetsprecisionen samt trivseln förbättras. Den reducerar effektivt aggregatets rörelse vid svängning.

Bromslänkar

Enkla bromslänkar

JRK35S, JRK45S och JRK45HD bromslänkar med lateral broms. En gammal bromslänk kan enkelt bytas ut till en Nisula JRK bromslänk

LÄS MER
Parallella bromslänkar

Nisulas bromslänk-bomhuvud-paket kan monteras på praktiskt taget alla kranar. Den parallella bromslänken bibehåller bromseffekten länge och är kostnadseffektiv.

LÄS MER
Parallella bromslänkar för FR-rotatorer

Parallell bromslänk+bomhuvud-paketen som är anpassade för FR-rotatorer monteras genom att svetsa fast dem på det gamla bomhuvudets plats, varvid lämpligheten kan garanteras för praktiskt alla kranar.

LÄS MER