Nya bomuppsättningslösningen Nisula XB14 för avverkning

 

Med Nisulas XB-bomuppsättningslösning kan du smidigt utrusta grävmaskinen för avverkning. Fästpunkten och tilläggsslangarna har planerats så att förflyttningen från skogsförbättringsarbeten till avverkning och tvärtom sker smidigt. Vi erbjuder också en lösning med vilken skopans svängningsfunktion enkelt är tillgänglig för styrning av rotatorn.

Förlängningsbommar för grävmaskin