Skogsutrustning för grävmaskin

Grävmaskinen är fortfarande ett av världens populäraste underreden för skördaraggregat. Nisulas skördaraggregat har under årens lopp monterats på 5–18 t grävmaskiner runtom i världen. Från oss får man färdiga helheter för montering på grävmaskiner att användas för skördning. Förutom skördaraggregatet erbjuder vi styrsystem i enlighet med kundens behov, nödvändiga styrknappar för skördaraggregatet samt nödvändiga ledningsserier. Nisula-importören ger mer information om monteringen.

Resultatet av det finländska samarbetet mellan Nisula, PKP Flex Oy, Häggblom Oy och Volvo Construction Equipment Oy är att vi kan erbjuda en unik skogsutrustningshelhet för Volvo ECR145E-grävmaskinen. Denna verkliga skogsgrävmaskin lämpar sig utmärkt för skogsförbättringsarbeten samt för skördning. Varje detalj är noggrant genomtänkt. Genom de nya innovativa lösningarna kan grävmaskinen utnyttjas till skogsarbeten året runt.

I många länder den oländiga terrängen tidigare inneburit en utmaning för grävmaskinen. På grund av det styva underredet var arbetsergonomin, produktiviteten och rörelseegenskaperna bristfälliga för effektivt arbete. Utnyttjandet av basmaskinen året runt har varit en stor utmaning, och därmed har det varit svårt att få investeringen lönsam. På grund av underredesmaskinens begränsade egenskaper har det endast funnits arbete för maskinen i enkel terräng och när marken inte är frusen. Nya Volvo ECR145E utrustad med det flexibla Nisula Flex 14 flerfunktionsunderredet omvälver tankarna om användningen av grävmaskiner för skogsarbeten.

Volvo ECR145E skogsgrävmaskinen finns för närvarande tillgänglig endast i vissa länder. Mer information om maskinen fås från fabriken genom att fylla i Kontakta oss-formuläret.

Det innovativa, patenterade och flexibla Nisula Flex-14 underredet är konstruerat utifrån praktiska erfarenheter. Resultatet från det nästan 10 år långa produktutvecklingsarbeten är den unika underredeslösningen Volvo ECR145E, som lämpar sig utmärkt för svår terräng. Flex-14 är konstruerad och tillverkad i samarbete med PKP-Flex Oy och Häggblom Oy. Den flexibla bandlösningen, den automatiska låsningen av bandet, de böjda bandplattorna och den höga markfrigången höjer maskinen terrängegenskaper till en helt ny nivå.

Volvo ECR145E + Flex14-skogsgrävmaskinens fördelar för maskinens ägare:

• Effektivitet – mera högklassig produktivitet med samma antal arbetstimmar
• Livscykelkostnader – belastningarna på maskinen minskar väsentligt, mindre skador
• Mer med samma investering – möjliggör användning av samma maskin för olika typer av arbete

Volvo ECR145E + Flex14-skogsgrävmaskinens fördelar för maskinens förare:

• Hälsa – minskar väsentligt darrningen, belastningen och stressen som föraren utsätts för
• Produktivitet – mindre sjukfrånvaro, bättre kvalitet på arbetet (bättre arbetstagare för företaget)

Nisula Flex14 tekniska uppgifter

• Flexibelt flerfunktionsunderrede under körning, med automatisk låsning som följer terrängen när maskinen stannar
• Markfrigång 60 cm (+16 cm standard för maskinen)
• Fjädringens rörelsesträcka +/- 410 mm
• Bredd 277 cm (+ 8 cm standard för maskinen)
• Vikt +1500 kg standard för maskinen (inkl. stödskidor)

Med XB14-bomuppsättningslösningen kan du smidigt utrusta grävmaskinen för avverkning. Fästpunkten och tilläggsslangarna har planerats så att förflyttningen från skogsförbättringsarbeten till avverkning och tvärtom sker smidigt. Vi erbjuder också en lösning med vilken skopans svängningsfunktion enkelt görs tillgänglig för styrning av rotatorn.

Förlängningsbara XB14 erbjuder mer än 2,5 m extra räckvidd tillsammans med den hydrauliska förlängningen. Den parallella bromslänken, standardutrustning, gör förandet av gripen till trädet smidigt. Med förlängningens häl är det vid behov enkelt att hjälpa maskinen att röra sig i terrängen. Bomuppsättningslösningen Nisula XB14 har konstruerats att funktionera tillsammans med Nisula-skördaraggregaten.

FÖRDELARNA FÖR KUNDEN:

• Skydda grävmaskinens grävbom medan avverkning pågår
• Goda arbetsegenskaper i närheten av maskinen
• Svänger runt på ett litet utrymme utan att svänga bommen

Skördaraggregat och gripar för grävmaskin

Till sina egenskaper lämpar sig Nisulas skördaraggregat utmärkt för en grävmaskin. Kännetecknande för varje Nisula-skördaraggregat är den starka ramen, tydliga konstruktionen, servicevänligheten samt de högklassiga materialen och komponenterna.

Nisula 325H
Vikt, kg 285
Max. sågningsdiameter Ø, mm 340
Lämpligaste trädstorleken, mm 30-250
LÄS MER
Nisula 425H
Vikt, kg 410
Max. sågningsdiameter Ø, mm 425
Lämpligaste trädstorleken, mm 40-300
LÄS MER
Nisula 425C
Vikt, kg 425
Max. sågningsdiameter Ø, mm 425
Lämpligaste trädstorleken, mm 40-300
LÄS MER
Nisula 500H
Vikt, kg 640
Max. sågningsdiameter Ø, mm 500
Lämpligaste trädstorleken, mm 50-350
LÄS MER
Nisula 500C
Vikt, kg 650
Max. sågningsdiameter Ø, mm 500
Lämpligaste trädstorleken, mm 50-350
LÄS MER
Nisula 555C
Vikt, kg 810-840
Max. sågningsdiameter Ø, mm 550
Lämpligaste trädstorleken, mm 60-400
LÄS MER
Nisula 555H
Vikt, kg 810-840
Max. sågningsdiameter Ø, mm 550
Lämpligaste trädstorleken, mm 60-400
LÄS MER
Nisula 175E
Vikt, kg 183
Max. kapningsdiameter Ø, mm 150-180
LÄS MER
Nisula 205E
Vikt, kg 295
Max. kapningsdiameter Ø, mm 200+
LÄS MER
Nisula 285E+
Vikt, kg 330
Max. kapningsdiameter Ø, mm 180-240
LÄS MER
Nisula 285E
Vikt, kg 290
Max. kapningsdiameter Ø, mm 180-240
LÄS MER

NISULA STYRSYSTEM

Nisula NCU3 / NCU3i

Nisula NCU3- mätapparat med 5,4” skärm har konstruerats utgående från erfarenheter som har insamlats under fyra decennier. Den nya elektronikgenerationen har gett systemet mer datorprestanda, NCU3 styr skördaraggregatet med precision. Menystrukturen är enkel att använda, för att varje förares inställning ska vara lätt att hitta.

Hydraulikstyrningen har tagits till en ny nivå, som möjliggör att man kan köra snabbt och exakt till måttet. Precision är till fördel under alla omständigheter. Sensorströmmen finns bakom en separat säkring, vilket medför att eventuella sensorskador minskar märkbart. Modellen NCU3i är försedd med 7” färgskärm. Prioritetsapteringen förenklar arbetet.

Nisula NCU3X

NCU3X är försedd med en större 12,1” pekskärm. X-modellen innehåller värde- och fördelningsaptering samt en dataöverföringsenhet. Tack vare den nya elektronikgenerationen och den ökade datorprestandan är fördelnings- och värdeapteringen exakt. Även den nya avancerade algoritmen maximerar resultatet.

PC:n som används för kartprogrammen och dataöverföringen är ett separat genomförande, varvid den inbyggda lösningen garanterar tillförlitligheten. Eventuella Windows/PC-problem stoppar inte upp avverkningen. PC:s datorprestanda påverkar inte på något sätt på avverkningen, vilket tillåter att skogsbolagets programvaror och kartprogram också får vara tunga.

Material och media