utrustning av traktor för skogsarbeten

Från försäljning till montering och från ibruktagning till utbildning. Från oss får du en exakt anpassad produkt för skogsarbete. Nisula erbjuder ett komplett sortiment av utrustning för skördning. Vi har över 15 års erfarenhet av utrustning av traktorer för skogsarbete.

En praktiskt utrustad traktor är mångsidig, kostnadseffektiv och anpassningsbar.

En modern traktor är en utmärkt underredesmaskin för säsongsmässig timmerskördning. Oftast används en traktorbaserad skördare i skogen under en del av året och under resten av året används traktorn för jordbruksarbeten eller för entreprenader på torvmarker.

När man utrustar en traktor för timmerskördning borde man bland annat ta hänsyn till året-runt-användningen av traktorn. I allmänhet beror basmaskinens effektbehov och transmissionstypen på användningen av traktorn för andra ändamål än skogsarbete. Traktorns övriga utrustning ska kombinera dessa aspekter på bästa möjliga sätt. När en traktor används för skogsarbete kan vissa anordningar inte användas medan andra är nödvändiga för att göra kombinationen funktionell.

Dessa egenskaper krävs av traktorn

UTRUSTNING

Skogsutrustningen för en traktor består oftast av ett styrsystem för skördaraggregatet och kranen, ett låsningssystem för framaxeln, ett styrsystem för pedaler och spakar, spakar med förvalsknappar och en spänningsomvandlare.

Nisulas nya Easy2-paket har alla nödvändiga komponenter och styrenheter i ett kompakt paket. När skogsarbetena upphör på våren lyfter man bara ut paketet ur traktorn och inga extra moduler blir kvar i hytten när traktorn ska användas för andra arbeten. På hösten monterar du helt enkelt tillbaka paketet i traktorns hytt och allt är klart för skogsarbete.

EASY2 ÄR KOMPATIBELT MED
 • Valtra/Valmet 6000-, 8000-, A-, X-, XM-, M-, N- och T-serierna
PAKETET INNEHÅLLER
 • Styrsystemalternativ för skördaraggregatet:
  • NCU2 längdmätare
  • NCU3LITE med längd- och tjockleksmätare
  • NCU3 kubikmätare
  • NCU3X med kubikmätare, värdeapteringsfunktion och dataöverföringsfunktion
 • Styrsystem för Nisulas NCC-kran (Parker L90 eller Danfoss PVG32)
  • Rörelsespecifik justering via styrsystemets skärm (NCU3LITE, NCU3, NCU3X)
 • Potentiometer för justering av kranens rörelsehastighet
 • Minispakar + nödvändiga omkopplare för styrning av skördaraggregatet
  • Spakarna monteras bak på Easy2
  • Spakarna kan även monteras på förarplatsen (NCU3LITE, NCU3 och NCU3X)
 • Skrivare (NCU3 och NCU3X)
 • Spänningsomvandlare (12V-24V)
 • Kranen och mätenhetens huvudströmbrytare samt nödstoppfunktion
 • Styrning av framaxelns stabilisator
 • Körriktningsspak
 • Användning av pedalen för Valtras vändbara körsystem TwinTrac som körpedal
 • Spakstyrning av framhjulen (tillval, kräver ett separat ventilblock)
 • Varningslampor för hydrauloljans nivå och temperatur (kräver en givarförsedd tank)
 • Nödvändiga ledningsserier och kablar

Skördaraggregatet kräver extra hydraulik (beroende på traktorns modellserie) som tillverkas av JAKE eller KRONOS. Normalt utgörs den kompletterande hydraulenheten av ett pumppaket som monteras framtill på traktorn. Extra hydraulik kan även installeras på 3-punktslyften framtill eller baktill om det är nödvändigt för användning av traktorn för andra ändamål än skogsarbete.

• A-serien: 80 cm3 pumppaket framtill
• N- och T-serien: Vi rekommenderar alltid ett 100 cm3 pumppaket framtill
• Med traktorer i A- och N-serien kan man använda en frontkran med en frampump Kontakta oss för närmare information.

FÖRDELARNA MED EXTRA HYDRAULIK

• Möjliggör effektivt arbete vid låga varvtal och låg bränsleförbrukning
• Förbättrar maskinens viktfördelning
• Skyddar traktorns framdel

NISULA tillverkar effektiva extra kondensationspaket som är avsedda för montering framtill med frampumpen. Den nödvändiga kylningskapaciteten och typen av kylmedel beror på frampumpen och användningsändamålet. Extra hydraulik kräver extra kondensation.

FÖRDELARNA MED EXTRA KONDENSATION

• Förebygger överhettning av hydrauloljan – mindre risk för komponentskada
• Förbättrar maskinens viktfördelning
• Extra kondensorernas moderna styrsystem förbättrar bränsleekonomin

JAKE-stabilisatorn för framaxeln ger utmärkt stabilitet i sidled vid fällning och lastning. Stabilisatorn för framaxeln är obligatorisk utrustning. Nisula Easy 2 styr stabiliseringen av framaxeln automatiskt. När traktorn stannar blockeras framaxelns rörelse och när traktorn kommer i rörelse frigörs den.

FÖRDELARNA MED STABILISERING AV FRAMAXELN

• Utmärkt stabilitet i sidled
• Ökar produktiviteten och säkerheten

Traktorerna i N-serien kräver en JAKE-skogstank för skogsarbete. Tanken möjliggör enkel montering av monteringssatser och den föreskrivna bepansringen (motorns pansar och bottenpansar). Skogstanken och den föreskrivna bepansringen monteras alltid i efterhand. Vid skogsarbete används traktorer i T-serien med en vanlig tank med eftermonterade bepansring. NISULA erbjuder omfattande bepansring för traktorer i A-serien och högkvalitativa bakplåtar för 3-punktslyftanordningar för traktorer i alla modellserier.

FÖRDELARNA MED SKOGSTANK OCH BESPANSRING

• Betydligt förbättrade terrängegenskaper
• Med välplanerad bepansring minimeras skador orsakade av kvistar och stenar

Timmerkranen som används vid skördning monteras på JAKE:s adapter. Adaptrarna JAKE800 eller 804 är avsedda för skördning, men inte JAKE600 i A-serien. En kran som är monterad på adapter är bekväm att använda i alla förhållanden, både vid skördning och vid skotning.

FÖRDELARNA FÖR KUNDEN

• JAKE-adaptern är stadig och tillförlitlig vid tuff skördning
• Adapterns mellanram och kranen kan lätt monteras ned när föraren byter från skogsarbete till annat arbete
• 3-punktslyftanordningen kan användas när monteringssatsen är påmonterad

SKÖRDARAGGREGAT OCH GRIPAR FÖR TRAKTORER

Nisulas skördaraggregat passar utmärkt för användning på traktorer. Utmärkande egenskaper för Nisulas skördaraggregat är en stark ram, tydlig konstruktion samt högklassiga material och komponenter.

Nisula 325H
Vikt, kg 285
Max. sågningsdiameter Ø, mm 340
Lämpligaste trädstorleken, mm 30-250
LÄS MER
Nisula 425H
Vikt, kg 410
Max. sågningsdiameter Ø, mm 425
Lämpligaste trädstorleken, mm 40-300
LÄS MER
Nisula 425C
Vikt, kg 425
Max. sågningsdiameter Ø, mm 425
Lämpligaste trädstorleken, mm 40-300
LÄS MER
Nisula 155E
Vikt, kg 115
Max. kapningsdiameter Ø, mm 120-150
LÄS MER
Nisula 175E
Vikt, kg 183
Max. kapningsdiameter Ø, mm 150-180
LÄS MER
Nisula 205E
Vikt, kg 295
Max. kapningsdiameter Ø, mm 200+
LÄS MER
Nisula 285E
Vikt, kg 290
Max. kapningsdiameter Ø, mm 180-240
LÄS MER
Nisula 285E+
Vikt, kg 330
Max. kapningsdiameter Ø, mm 180-240
LÄS MER

KRANAR FÖR TRAKTORER

Traktorns egenskaper, skördaraggregatets viktklass och kundernas krav fastställer den lämpliga krantypen samt storleksklassen för skogsarbete. Nisula erbjuder högklassiga Nisula (Mowi) parallellkranar med vertikala pelare samt Palfinger-Epsilon-kranar för skördning samt för skotning.

Epsilon C45F84
Vikt, kg 1100
Räckvidd, m 8,6
Lyftmoment brutto, kNm 71
LÄS MER
Epsilon C60F86
Vikt, kg 1170
Räckvidd, m 8,8
Lyftmoment brutto, kNm 82
LÄS MER
Nisula P30
Vikt, kg 540
Räckvidd, m 6,0
Lyftmoment (brutto), kNm 31
LÄS MER
Nisula P30T
Vikt, kg 620
Räckvidd, m 7,0
Lyftmoment (brutto), kNm 31
LÄS MER
Nisula P50T
Vikt, kg 940
Räckvidd, m 7,7
Lyftmoment (brutto), kNm 45
LÄS MER

NISULA STYRSYSTEM

Nisula NCU3 / NCU3i

Nisula NCU3- mätapparat med 5,4” skärm har konstruerats utgående från erfarenheter som har insamlats under fyra decennier. Den nya elektronikgenerationen har gett systemet mer datorprestanda, NCU3 styr skördaraggregatet med precision. Menystrukturen är enkel att använda, för att varje förares inställning ska vara lätt att hitta.

Hydraulikstyrningen har tagits till en ny nivå, som möjliggör att man kan köra snabbt och exakt till måttet. Precision är till fördel under alla omständigheter. Sensorströmmen finns bakom en separat säkring, vilket medför att eventuella sensorskador minskar märkbart. Modellen NCU3i är försedd med 7” färgskärm. Prioritetsapteringen förenklar arbetet.

Nisula NCU3X

NCU3X är försedd med en större 12,1” pekskärm. X-modellen innehåller värde- och fördelningsaptering samt en dataöverföringsenhet. Tack vare den nya elektronikgenerationen och den ökade datorprestandan är fördelnings- och värdeapteringen exakt. Även den nya avancerade algoritmen maximerar resultatet.

PC:n som används för kartprogrammen och dataöverföringen är ett separat genomförande, varvid den inbyggda lösningen garanterar tillförlitligheten. Eventuella Windows/PC-problem stoppar inte upp avverkningen. PC:s datorprestanda påverkar inte på något sätt på avverkningen, vilket tillåter att skogsbolagets programvaror och kartprogram också får vara tunga.

MATERIAL OCH MEDIA